Projekotwanie plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Balaski PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie Winylowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane plot z plastiku na plot i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements